Trainingen en Masterclasses

Bubbelbrekers heeft in de afgelopen jaren veel kennis en expertise opgedaan op het gebied van betekenisvol contact voor uiteenlopende doelgroepen en het organiseren van welzijnsactiviteiten. Bubbelbrekers streeft naar een duurzame overdracht van deze kennis en expertise en om die reden worden er verschillende trainingen en masterclasses georganiseerd.

De trainingen en Masterclasses van Bubbelbrekers worden altijd zo veel mogelijk op maat gemaakt. Zo garandeert Bubbelbrekers dat haar aanbod aansluit op de (leer)behoeften en vragen van trainees. Behoefte aan een training die niet terugkomt in het overzicht? Neem vooral contact op! Bubbelbrekers is continu in ontwikkeling en denkt graag in mogelijkheden!

Bubbelbrekers gespreksleiderstraining

Tijdens de Bubbelbrekers Gespreksleiderstraining worden de juiste vaardigheden en technieken aangeleerd om de Bubbelbrekers methodiek succesvol toe te passen.

Masterclass Bubbelbrekers voor mensen met dementie

De Bubbelbrekers methodiek is doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor mensen met lichte vormen van dementie. Tijdens deze masterclass wordt extra aandacht besteed aan gesprekstechnieken en vaardigheden die van belang zijn bij de communicatie met mensen met dementie.

Masterclass taboeonderwerpen

Seksualiteit, de dood of vragen over de laatste levensfase; mensen kunnen met zeer persoonlijke problemen aankloppen bij een (zorg)professional of vrijwilliger. Van een (zorg)professional mag worden verwacht dat hierop onbevooroordeeld, erkennend en. professioneel wordt gereageerd, maar dat is lang niet altijd even makkelijk.

Masterclass vrijwilligers aantrekken en behouden

Het aantrekken, behouden en begeleiden van (jonge) vrijwilligers is voor veel zorg- en welzijnsorganisaties een grote uitdaging. Tijdens deze masterclass worden praktische tips en ervaringen uitgewisseld. Het vertellen van een verhaal, het geven van een college, het begeleiden van een kennissessie, altijd staat de vraag centraal: komt de boodschap goed over? In deze masterclass kijken we naar het effect van de communicatiekanalen op de kwaliteit van je boodschap.
“De middag was geen seconde saai ondanks dat ik al best veel trainingen heb gehad. Het was verfrissend, vernieuwend en bevestigend.”
Deelnemer training
big-quote-img

Masterclass activerende en aantrekkelijke presentatietechnieken

Het vertellen van een verhaal, het geven van een college, het begeleiden van een kennissessie… altijd staat de vraag centraal: komt de boodschap goed over? In deze masterclass kijken we naar het effect van de communicatiekanalen op de kwaliteit van je boodschap

Masterclass verrijking van het welzijnsaanbod

Zorgorganisaties hebben de thema’s ‘zingeving’ & ‘kwalitatieve zorg’ hoog op de agenda staan. Met deze masterclass maken we deze abstracte termen concreet en ondersteunen we (zorg)professionals hoe ze dit in de praktijk kunnen brengen.

Masterclass sociaal ondernemerschap

Van droom naar realisatie: Deze masterclass is voor iedereen met een (ondernemers)droom, die er klaar voor is deze te delen en verspreiden.