Downloads

Aanbod Bubbelbrekers (pitch deck)

Hier vindt u meer informatie over het Bubbelbrekers MDT traject, waarin jongeren tussen de 18 en 30 in contact komen met groepen die zij zelf niet zo snel spreken, zoals ouderen of mensen met een andere culturele of religieuze achtergrond.
Download

Theory of change

Lees hier meer over onze doelen en ambities en hoe wij die hopen te realiseren.
Download